sprawozdanie z działalności Klubu Małego Wolontariusza  w roku szkolnym 2021/2022

„Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz”

Podjęte działania w ramach wolontariatu:

Termin:

1. Promocja idei wolontariatu, wykonanie gazetki ściennej.

2. Nabór wolontariuszy.

3. Opracowanie planu pracy.

4. Zajęcia edukacyjne pt: „Czy przedszkolak może pomagać innym?”

5. Udział w akcji „Czysty Białystok”

WRZESIEŃ

1.Udział w akcji „Pola Nadziei” tegoroczne hasło: „Działamy z sercem”– zasadzenie żonkili symbolu nadziei.

2. „Dbamy o ogród przedszkolny” -  jesienne prace  porządkowe.

3. Udział w akcji charytatywnej „Zbieramy kartki urodzinowe dla Meli”.

4. Udział w akcji MEN „Szkoła Pamięta”

PAŹDZIERNIK

1.Akcja zbierania żołędzi dla dzików z białostockiego ZOO Akcent.

2. Zajęcia edukacyjne pt.: „Ja wolontariusz – czyli jaki powinien być wolontariusz?”

3. Obchody Święta Niepodległości 11 Listopada.

4. Udział w akcji MEN „ Szkoła do hymnu”

5. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF”

LISTOPAD

1. Udział w akcji „Góra grosza”– zbiórka pieniędzy dla Towarzystwa Nasz Dom, działającego na rzecz dzieci wychowujących się poza rodziną.

3. Kiermasz Pierniczków na rzecz Fundacji „Pomóż Im”

GRUDZIEŃ

1. Rozpowszechnianie akcji zbierania zużytych baterii- wykonanie plakatów z informacją dla przedszkolaków i rodziców o miejscu, gdzie można gromadzić  zużyte baterie.

2.„Pomagamy skrzydlatym przyjaciołom przetrwać zimę” – systematyczne dokarmianie ptaków podczas zimy.

3. Zbiórka karmy dla schroniska

STYCZEŃ

1.„Serduszkowe Święto” – wolontariusze naszego przedszkola częstują dzieci i personel przedszkola walentynkowymi lizakami. Okazywanie sobie szacunku oraz przekazywanie słowa wzajemnej sympatii.

LUTY

1.Wiosenne  prace  w  ogrodzie przedszkolnym.

2.Pomoc Ukrainie – pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy  - zbiórka pieniędzy na Unicef.

3.Pomoc Ukrainie zbiórka potrzebnych rzeczy dla Rodzin z Ukrainy przekazanie darów dla Fundacji Podlascy Aniołowie.

4.wiosenny Ekologiczny Pokaz Mody.

MARZEC

1. „Kiermasz ciast” – zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację dla Szymona z gr V „Pszczółki”.

2.„Akcja sprzątania Ziemi” – dbanie o czystość środowiska.

4. „Pocztówka dla Obrońców Granic”.

KWIECIEŃ

1.Dzień Wolontariusza – dzieci poznały bliżej tematykę opieki hospitacyjnej, dowiedziały kim jest wolontariusz.

MAJ

1.„Akcja Głośnego Czytania” na terenie przedszkola.

CZERWIEC

Zbiórka nakrętek – „Nakrętusia dla Kubusia”, Kubuś choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA1.

AKCJA CAŁOROCZNA

Systematyczna aktualizacja tablicy wolontariatu na terenie przedszkola i zakładki na stronie internetowej.

AKCJA CAŁOROCZNA

 

Wnioski:

 

Rekomendacje:

 

opr. Ewelina Ostrowska

Białystok, dn. 30. 06. 2022 r.