Ankieta do Rodzica Absolwenta Rumiankowego Przedszkola

 

Ankieta skierowana wyłącznie do Rodziców,

których dzieci w czerwcu 2023 r. ukończyły przedszkole.

 

Celem badania jest uzyskanie informacji na temat przygotowania absolwentów naszego przedszkola do spełniania obowiązku szkolnego. Prosimy o rzetelne odpowiedzi, które w pełni wyrażą Pani/ Pana poglądy. Uzyskane wyniki badania przyczynią się do podniesienia jakości pracy naszej placówki.

 

 

Link do ankiety:https://forms.gle/AComqPsVZcR4XoE17

 

Ankieta była także przesłana na Państwa prywatne poczty e-mail.

 

Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym.

zespół ds. badania losów absolwentów