Badania specjalistyczne w przedszkolu

Informujemy Rodziców/opiekunów prawnych wychowanków "Rumiankowego Przedszkola" o badaniach prognostycznych psychologiczno-pedagogicznych oraz badaniach przesiewowych logopedycznych dokonywanych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, które będą odbywały się na terenie placówki.
Prosimy rodziców/opiekunów prawnych dzieci o podpisanie i dostarczenie zgody na w/w  badania wraz klauzula RODO do wychowawczyń w grupach. Dokumentacja będzie udostępniona podczas zebrań grupowych organizacyjnych w podanych terminach oraz mailowo (we wcześniejszym ogłoszeniu dotyczącym zebrania organizacyjnego- zał nr 5)

O wyznaczonych terminach badań dzieci w grupach będziemy informować po otrzymaniu harmonogramu badań z PPP Nr 1 w Białymstoku.