Karty "stoperek" dzieci nowoprzyjętych

 

Szanowni opiekunowie dzieci nowoprzyjętych do przedszkola,

Ewidencja dzieci w naszym przedszkolu prowadzona jest z użyciem Kart "Stoperek".

Takie karty zostały już zamówione przez naszego pracownika.

W najbliższym czasie zostaniecie Państwo poinformowani o potrzebie odbioru karty na terenie naszej placówki.

wz dyrektora Urszula Czykwin