WIZYTA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ

 W dniach 21 i 24 października 2016 roku dzieci 5-6-letnie  z grup: III- Biedronki, IV-Sowy, V- Pszczółki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Białymstoku. Tematyka zajęć edukacyjnych dotyczyła odpowiednich zachowań i postaw bezpieczeństwa  w kontaktach z obcymi zwierzętami. Podczas prezentacji dzieci zapoznały się z ogólnymi zasadami zachowań w kontakcie z psem.

Dziękujemy Funkcjonariuszom Straży Miejskiej, Przewodnikowi z psem za zajęcia edukacyjne przeprowadzone w przedszkolu.

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6