DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 W Dniu 14 października 2016 roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Grupa IV- Sowy wraz z Paniami przygotowała uroczystą akademię, podczas której dzieci 6- letenie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i prezentowały tańce dla swoich Pań z przedszkola. Na uroczystości Była obecna Pani Małgorzata Fiłonowicz- Przewodnicząca Rady Rodziców, która w imieniu wszystkich rodziców z przedszkola złożyła życzenia wręczając każdemu pracownikowi przedszkola piękną różę. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi otrzymali nagrody dyrektora oraz życzenia ze słowami podziękowań za trud i wkładane serce w codzienną pracę oraz wykazanie dbałości o jakość i wizerunek placówki w środowisku lokalnym. Ten uroczysty dzień był pełen serdecznych słów podziękowań za edukację i troskę o ich dzieci ze strony rodziców ze wszystkich grup. Dziękujemy za wszystkie ciepłe gesty i piękne słowa życzeń.

 Dziękujemy serdecznie za piękny Dzień Edukacji Narodowej heart

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8