Nasza Patronka

Simona Kossak
 

KRONIKA WYDARZEŃ

Czwartek, 28 maja 2015 r.

Święto Patrona -Festyn Rodzinny

Poniedziałek, 25 maja 2015 r.

Podlaska Akademia Przyrody

W ramach projektu dzieci z gr. IV ,,Pszczółki „uczestniczyły w cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez studentki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkania miały na celu upowszechnienie wiedzy na temat roli i znaczenia wilka w środowisku oraz docenienia Podlasia jako miejsca swoistego azylu dla wielu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Stworzyły także szansę do obserwowania relacji dzieci z osobami z zewnątrz, ich zaangażowania w proponowane działania edukacyjne, wyłonienia dzieci zdolnych i promowania ich.

Wtorek, 21 kwietnia 2015 r.

Dotychczasowe wydarzenia w pigułce :-)

Poniedziałek, 16 lutego 2015 r.

PRZEBIEG I WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

W terminie od 02.02.2015 do 16.02.2015 w naszej placówce odbyła się ewaluacja zewnętrzna, polegająca na dokonaniu diagnozy podejmowanych działań określonych w wymaganiach MEN.


<<   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   
(wszystkie)
 

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl