Sprawozdanie z działalności wolontariatu w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021

 

Lp.

Podjęte działania w ramach wolontariatu:

Termin:

1.

 

 Promocja idei wolontariatu, wykonanie gazetki ściennej.

 

IX 2020

2.

Nabór wolontariuszy.

 

IX 2020

3.

Opracowanie planu pracy

IX 2020

4.

Udział w akcji „Pola Nadziei” tegoroczne hasło: „Pomóż Im odnaleźć iskrę nadziei”– zasadzenie żonkili symbolu nadziei.

X 2020

5.

Zbiórka karmy dla psów przebywających w schronisku dla zwierząt w Białymstoku.

X 2020

6.

Ogólnopolska Akcja „Ratujmy Kasztany 2020”

X 2020

7.

Akcja zbierania żołędzi dla dzików z białostockiego ZOO Akcent.

XI 2020

8.

 „Gdzie inny nie może, tam przedszkolak pomoże” – zajęcia edukacyjne na podstawie wiersza Piotra Korońskiego pt.: „Warto pomagać”.

 „Pomagać może każdy? – wykonanie plakatu promującego pomaganie. Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postaw niesienia pomocy potrzebującym.

XI 2020

9.

Udział w akcji „Góra grosza”– zbiórka pieniędzy dla Towarzystwa Nasz Dom, działającego na rzecz dzieci wychowujących się poza rodziną.

XII 2020

10.

Akcja ,,Serce za odwagę” – zrób świąteczną kartkę dla kombatantów wojennych

XII 2020

11.

Akcja „Ile waży Św. Mikołaj” – wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

 

XII 2020

12.

„Razem na święta” – udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

XII 2020

13.

„Pomagamy ptakom” – systematyczne dokarmianie ptaków podczas zimy.

I 2021