OGŁOSZENIA


w tym roku szkolnym

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

informujemy, że dnia 11 października 2021 roku rozpoczyna funkcjonowanie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. Specjaliści:  psycholog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, terapeuta SI, doradca zawodowy, neurologopeda) będą prowadzić dyżury dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli oferując wsparcie w formie konsultacji, porad, rozmowy, itp.Prośba do Rodziców/opiekunów prawnych

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczny pobyt dzieci i pracowników  w " Rumiankowym Przedszkolu", zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych  przebywających w kwarantannie (mających prawo do  korzystania z przestrzeni społecznej z uwagi na zaszczepienie się) o załatwianie istotnych  spraw kancelaryjnych i  grupowych korzystając z telefonu lub poczty elektronicznej.Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do oglądania:Oferta dla Rodziców dzieci 5-6-letnich z Poradni zaburzeń emocjonalnych

                      Specjalistyczna PoradniaWebinar dla rodziców

serdecznie zapraszamy do zapoznania z ofertą wsparcia rodziny w ramach współpracy z Towarzystwem Edukacyjnym Lokomotywa.Dodatkowe informacje o organizacji roku szkolnego 2021/2022- przedstawiane na zebraniu z rodzicami

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków " Rumiankowego Przedszkola" mogą uzyskać informacje dotyczące opłat za przedszkole, które są uaktualnione i zamieszczone na stronie internetowej w zakładce: Rodzice-opłaty, ubezpieczenie NNW oraz w innych zakładkach. Ramowy rozkład dnia zamieszczony jest w zakładce: o nas.