Prośba do Rodziców/opiekunów prawnych

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczny pobyt dzieci i pracowników  w " Rumiankowym Przedszkolu", zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych  przebywających w kwarantannie (mających prawo do  korzystania z przestrzeni społecznej z uwagi na zaszczepienie się) o załatwianie istotnych  spraw kancelaryjnych i  grupowych korzystając z telefonu lub poczty elektronicznej.

 Ochrona zdrowia publicznego leży w interesie nas wszystkich, zwłaszcza przy nasilającej się kolejnej fali pandemii wywołanej wirusem COVID-19.

Dziękujemy Rodzicom /opiekunom prawnym korzystających z usług " Rumiankowego Przedszkola'  za codzienne  stosowanie się do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w placówce , oraz  wykazanie się odpowiedzialnością, szacunkiem i  dobrem wobec siebie w czasie trwania pandemii .

z wyrazami szacunku

Bogusława Czyrska

oraz Pracownicy "Rumiankowego Przedszkola"