Oferta dla Rodziców dzieci 5-6-letnich z Poradni zaburzeń emocjonalnych

                      Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

dla Dzieci i Młodzieży

z Zaburzeniami Emocjonalnymi

w Białymstoku

ul. Mickiewicza 31/2

 

Jesteśmy bezpłatną placówką terapeutyczną. Naszą pomocą obejmujemy rodziny  z dziećmi od lat 5 do końca szkoły średniej.Udzielamy wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów natury   emocjonalnej u dzieci  przejawiających się pod postacią: stanów lękowych, zahamowania, nadruchliwości, zachowań agresywnych, tików, moczenia nocnego, zaburzeń psychosomatycznych, trudności w relacjach  z rówieśnikami itp.

Zapraszamy rodziców i dzieci

do skorzystania z oferty naszej poradni

Prowadzimy  terapeutyczne zajęcia grupowe dla 5-6 latków, których celem jest:

Zajęcia odbywają się w poniedziałki  w godzinach od 16 do 18 i są prowadzone są przez psychologów i muzykoterapeutę. W spotkaniach uczestniczy dziecko z rodzicem. Rodzicom proponujemy również wsparcie                 w postaci warsztatów psychoedukacyjnych lub/i terapii rodzinnej.

 

Pomoc możecie Państwo uzyskać umawiając się telefonicznie (85-732-86-66)