badania specjalistyczne na terenie placówki 

 Informujemy, że dnia 16 września 2021 roku od godz. 9.00 w "Rumiankowym Przedszkolu" będą kontynuowane badania przesiewowe logopedyczne przez specjalistę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku w grupie dzieci : 4-l5 latków II "Żabki, 5-latków III " Biedronki", Dzieci 3-letnie z grupy I Motylki, tylko na życzenie rodziców. Prosimy Rodziców wychowanków o dostarczenie zgody na udział dzieci w badaniach (jeżeli nie zostały przekazane nauczycielom do grup).

Informujemy, że w dniu 14 września 2021 r odbyły się badania prognostyczne przez psychologów w grupach dzieci : 4-5-6-letnich. Będziemy informować Państwa o wynikach badań i obserwacji dzieci w grupach oraz późniejszym terminie dyżuru psychologa na terenie placówki w celu dokonania bezpośredniej konsultacji specjalistycznej.

W ustalonym  terminie z Panią logopedą z PPP Nr 1 w Białymstoku odbędą się również konsultacje logopedyczne z udziałem rodzica i dziecka na terenie placówki.

Dziękujemy specjalistom z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 W Białymstoku za dokonane badania w ramach podjętej współpracy z naszą placówką.

 Zapraszamy Rodziców wychowanków do korzystania z porad specjalistów na terenie przedszkola. Terminy konsultacji będą podane do wiadomości na stronie internetowej przedszkola.