Webinar dla rodziców

"Granice a wolność" 

prowadząca: Edyta Gronowska

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania z ofertą wsparcia rodziny w ramach współpracy z Towarzystwem Edukacyjnym Lokomotywa.

Sercem za Rodziną

www.sercemzarodzina.pl

https://www.facebook.com/SercemZaRodzina

https://www.instagram.com/sercem_za_rodzina/ 

https://www.youtube.com/channel/UCzRXxJSUkWBt4zs7oS3tm7A/playlists 

 

Webinar: " Granice a wolność"

https://www.youtube.com/watch?v=rZ3SnqYZUeE&list=PL8ug9yTgLQHr2S5Y4M8oVjsMAw1zc3x4Z