Dodatkowe informacje o organizacji roku szkolnego 2021/2022- przedstawiane  na zebraniu z rodzicami

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków " Rumiankowego Przedszkola" mogą uzyskać informacje dotyczące opłat za przedszkole, które są uaktualnione i zamieszczone na stronie internetowej w zakładce: Rodzice-opłaty, ubezpieczenie NNW oraz w innych zakładkach. Ramowy rozkład dnia zamieszczony jest w zakładce: o nas. 

Informujemy, że podczas zebrania z rodzicami należy wypełnić niezbędne dokumenty przygotowane przez nauczycieli grup, które regulują pobyt dziecka w przedszkolu. Rodzice powinni wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty : 

-informacje o stanie zdrowia dziecka (diecie) - rodzice/opiekunowie prawni wszystkich dzieci w przedszkolu,- zał. nr 1

-oświadczenie o wyborze zajęć z  religii ( dzieci 5-6-letnie- religia katolicka, dzieci 4-5-6-letnie- religia prawosławna), - zał. nr 2- grupa II,III, IV, V

-zgoda na udostępnienie wizerunku dziecka z klauzulą RODO, (tylko rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do przedszkola  w tym roku szkolnym  2021/2022)- zał. nr 3 i zał .nr 4

- zgoda i klauzula RODO na badania pedagogiczno-psychologiczne oraz logopedyczne dokonywane przez specjalistów z PPP Nr 1 w Białymstoku-zał.nr 5

- oświadczenia zawarte w procedurze bezpieczeństwa jako załączniki  zamieszczone wcześniej na stronie internetowej przedszkola (udostępnione również  przez nauczycieli na zebraniu w grupach )

Rodzice, którzy nie będą mogli wziąć udział w zebraniu , mogą pobrać dokumenty ze strony internetowej przedszkola i przekazać je w podpisanej kopercie do grupy dziecka. Istotne ustalenia po zebraniach z rodzicami dotyczące funkcjonowania grupy , wyprawki dziecka, funduszu Rady Rodziców będą przekazywane nieobecnym Rodzicom mailowo przez nauczycieli w poszczególnych grupach. 

Rodziców uczestniczących w zebraniach w wyznaczonych terminach prosimy o zachowanie zamieszczonych wcześniej wskazań zgodnych z procedurami bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobry stan zdrowia (brak oznak chorobowych, przeziębieniowych) oraz odpowiednie zabezpieczenie w formie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk lub rękawiczek ochronnych.

 Wszystkie istotne wiadomości będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie grupy przedszkolnej.

Prosimy Rodziców o codzienne sprawdzanie strony internetowej przedszkola oraz strony grupy, aby na bieżąco pozyskiwać istotne informacje. 

Z wyrazami szacunku

 Bogusława Czyrska

 

 

 

 

   Do pobrania: