Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w przedszkolu

Drodzy Rodzice

W związku z rozpoczęciem  roku szkolnego 2021/2022 od dnia 1 września 2021 roku oraz organizacją pracy przedszkola a także  zapewnieniem bezpiecznych warunków funkcjonowania  w pandemii wywołanej wirusem covid-19  informuję, iż w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „ Rumiankowym Przedszkolu” im. Simony Kossak  w Białymstoku obowiązują Procedury organizacji pracy i bezpieczeństwa podczas trwania pandemii.

Rodzice wychowanków zobowiązani są do zapoznania się i do przestrzegania w/w procedury., aby dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola funkcjonowali w bezpiecznych warunkach nie zagrażających ich zdrowiu.

Wszyscy rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani zgodnie z w/w procedurą,

a w szczególności:

- noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos ,

-dezynfekcji rąk lub noszenia rękawic ochronnych,

- zachowania dystansu społecznego  we wspólnych pomieszczeniach  (do 1, 5 m),

- nie wchodzenia do sal przedszkolnych,

- nie gromadzenia się na korytarzach.

Innie istotne informacje :

1.Rodzice będą zobowiązani do przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 8.30 ze względu na  organizację pracy i dezynfekcję pomieszczeń.

2.Dzieci z grup I Motylki  i II Żabki będą leżakowały. Prosimy o przygotowanie  pościeli w podpisanym worku, która na koniec tygodnia będzie wydawana do prania.

3. Do placówki dziecko będzie mógł przyprowadzać i odbierać tylko jeden rodzic /opiekun ( nie oboje rodziców jednocześnie).

4. Nadal obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek , słodyczy i napojów i innych rzeczy do przedszkola.

Życzymy wychowankom "Rumiankowego Przedszkola" dużo zdrowia i pięknych dni spędzonych  z Paniami i  rówieśnikami w grupach.

 

 Załączniki: