OGŁOSZENIA


w tym roku szkolnym

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do oglądania:Oferta dla Rodziców dzieci 5-6-letnich z Poradni zaburzeń emocjonalnych

                      Specjalistyczna PoradniaWebinar dla rodziców

serdecznie zapraszamy do zapoznania z ofertą wsparcia rodziny w ramach współpracy z Towarzystwem Edukacyjnym Lokomotywa.Dodatkowe informacje o organizacji roku szkolnego 2021/2022- przedstawiane na zebraniu z rodzicami

Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków " Rumiankowego Przedszkola" mogą uzyskać informacje dotyczące opłat za przedszkole, które są uaktualnione i zamieszczone na stronie internetowej w zakładce: Rodzice-opłaty, ubezpieczenie NNW oraz w innych zakładkach. Ramowy rozkład dnia zamieszczony jest w zakładce: o nas. Zniżki w opłatach

Rodzice ubiegający się o ulgę w opłacie za pobyt  dziecka
w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022 powinni złożyć odpowiednie dokumenty (t.j. Decyzje MOPR, BKDR) w sekretariacie przedszkola
w godz. 7.00 – 15.00Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w przedszkolu

W związku z rozpoczęciem  roku szkolnego 2021/2022 od dnia 1 września 2021 roku oraz organizacją pracy przedszkola a także  zapewnieniem bezpiecznych warunków funkcjonowania  w pandemii wywołanej wirusem covid-19  informuję, iż w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 „ Rumiankowym Przedszkolu” im. Simony Kossak  w Białymstoku obowiązują Procedury organizacji pracy i bezpieczeństwa podczas trwania pandemii.Karty "stoperek" dzieci nowoprzyjętych

Szanowni opiekunowie dzieci nowoprzyjętych do przedszkola,Godziny pracy wychowawców

Godziny pracy wychowawców w grupach przedszkolnych