KONKURS

„Kolorowy świat Jana Brzechwy” – przedszkolny ogólnopolski konkurs plastyczny – XVII edycja.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnich.
 2. Prace powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką płaską.
 3. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

Przebieg konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa dnia 24.01.2024r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 3. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  - samodzielność wykonania,
  - oryginalność,
  - estetykę,
  - znajomość twórczości Jana Brzechwy.