Nasza Patronka

Simona Kossak
 

AKTUALNOŚCIten rok szkolny

IX edycja Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy?"

 W dniu 15 listopada 2018 roku w " Rumiankowym Przedszkolu" odbyła się impreza o zasięgu wojewódzkim -IX edycja Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy?" pod hasłem " Przyroda Polska w czterech porach roku". Impreza miała na celu promowanie działalności przyrodniczej patrona przedszkola Simony Kossak oraz ukazanie piękna polskiej przyrody szczególnie w tak ważnym czasie, obchodów 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystości uczestniczyło 16 dzieci z podlaskich i białostockich przedszkoli: z Choroszczy, Supraśla, Wasilkowa oraz zgłoszonych placówek do przeglądu. Dzieci zaprezentowały przygotowane wybrane wiersze we wskazanej tematyce przygotowane we współpracy rodziców dzieci i nauczycieli z placówek przedszkolnych. Dzieci zaprezentowały talenty artystyczne: deklamacyjne, aktorskiej gry na scenie wzbudzając podziw i uznanie zaproszonych honorowych gości- patronatów honorowych imprezy: Prezydenta Miasta Białegostoku w osobie Pani Ewy Mituły Dyrektora Departamentu Edukacji UM w Białymstoku, Towarzystwa Przyjaciół Energii Odnawialnej,   RDLP  , RDOŚ, Firmy Cukier Lukier, Nadleśnictwa Dojlidy , Spółdzielni Mieszkaniowej " Słoneczny Stok" , Książnicy Podlaskiej Filii Nr 7, Wydawnictwa Nowa Era, Wydawnictwa MAC   oraz zgromadzonych rodziców dzieci i nauczycieli. Dzieci z grupy "Pszczółek" zadbały o wyraz artystyczny imprezy prezentując jesienne tańce, a także hymn przedszkola. Michał z grupy Pszczółek i Zosia z grupy "Sowy" czytali gościom gawędy Simony Kossak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, kolorowe kotki oraz wiele wspaniałych nagród w postaci książek, lizaków i przyrodniczych niespodzianek ufundowanych przez leśników. Uroczystość zakończyła się słodkim jesiennym poczęstunkiem.IX edycja konkursu recytatorskiego " Co w trawie piszczy?"

 w dniu 13 listopada 2018 roku w " Rumiankowym Przedszkolu" odbyła się IX edycja konkursu recytatorskiego " Co w  trawie piszczy?" pod hasłem " Przyroda Polska w czterech porach roku". W konkursie wzięły udział dzieci zgłoszone przez rodziców wychowanków ze wszystkich grup przedszkolnych. Dzieci recytowały wybrane wspólnie z rodzicami wiersze opisujące polską przyrodę , jej piękno. Do konkursu zgłoszono 28 dzieci z grup przedszkolnych. Organizatorzy konkursu zwracali uwagę na artystyczny przekaz wiersza, dykcję małych artystów. To był ważny występ dla dzieci przełamujących swoją nieśmiałość, barierę strachu przed występem publicznym, w przypadku dzieci 3- letnich ich pierwszym na forum przedszkola. Po naradzie jury konkursu wyróżniono dzieci, które wezmą udział w IX etapie Przeglądu Recytatorskiego o zasięgu wojewódzkim, który odbędzie się 15 listopada 2018 w naszej placówce. A oto laureaci konkursu przedszkolnego: Kasia z grupy II " Żabki", Hubert z grupy III " Sowy", Inga z grupy IV " Biedronki", Marlena z  grupy V " Pszczółki". Specjalne wyróżnienie Dyrektora " Rumiankowego Przedszkola" otrzymała Pola z grupy  V " Pszczółki". Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie recytatorskim otrzymały pamiątkowe dyplomy orz drobne upominki.Obchody Święta Niepodległości Polski

W dniu 9 listopada 2018 roku obchodziliśmy w "Rumiankowym Przedszkolu" Jubileusz 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W ramach realizacji projektu międzynarodowego " Piękna nasza Polska cała" wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały na uroczystej akademii przedszkolnej programy artystyczne: wiersze i piosenki patriotyczne, tańce narodowe- trojaka i krakowiaka, tańce ludowe. Odbył się też patriotyczny pokaz mody, w którym uczestniczyły dzieci posiadające różnorodne rekwizyty narodowe: żołnierskie, ułańskie, ale też współczesne: biżuterie, szaliki, torebki itp. O godzinie 11.11 włączyliśmy się do pobicia ogólnopolskiego rekordu niepodległościowego, ogłoszonego przez MEN - śpiewając hymn narodowy. To była bardzo wzruszająca i podniosła chwila dla dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkola. Na koniec uroczystości rozstrzygnięto konkurs plastyczny " Piękna nasza Polska cała" skierowany do dzieci i rodziców z przedszkola. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. To był bardzo piękny, pełen pozytywnych wzruszeń zatopiony w barwach narodowych dzień w naszym przedszkolu. To tu dzieci rozpoczynają lekcję patriotyzmu, dlatego jesteśmy dumni, ze my dorośli- nauczyciele i pracownicy przedszkola możemy wprowadzać i uczyć miłości do Ojczyzny.Konkurs plastyczny " Piękna nasza Polska cała"

W ramach realizacji projektu " Piękna nasza Polska cała" ogłoszono konkurs plastyczny skierowany do dzieic i rodziców. Wpłynęło 24 prace plastyczne przestrzenne, wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 9 listopada 2018 roku podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dziękujemy serdecznie rodzicom, którzy włączyli się do konkursu plastycznego. wszyscy otrzymali dyplomy pamiątkowe i drobne upominki. Galeria prac plastycznych została zorganizowana w holu przedszkola.

100 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski

 W dniu 9 listopada 2018 roku w " Rumiankowym Przedszkolu" będziemy obchodzili uroczyście Jubileusz 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez  Polskę. W placówce będzie zorganizowana uroczysta akademia patriotyczna, podczas której dzieci zaprezentują wiersze, tańce narodowe i pieśni. Włączymy się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu dla Niepodległej pod patronatem MEN, polegającej na odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu narodowego o godzinie 11.11. W tym dniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego realizowanego w ramach projektu edukacyjnego międzynarodowego "Piękna nasza Polska cała" oraz odbędzie się pokaz patriotycznego stroju. " Rumiankowe Przedszkole" wystroi się w barwy narodowe, które wykonane będą z wytworów dzieci.Pasowanie na przedszkolaka

 w dniu 25-26 października 2018 roku odbyły się uroczystości " pasowania na Przedszkolaka" w grupie I Motylki i w Grupie II- Żabki z udziałem rodziców wychowanków, rodzeństwa, babć i dziadków. To były piękne i bardzo wzruszające uroczystości. Po raz pierwszy w przedszkolu  dzieci 3-4- letnie prezentowały się na forum przedszkola, dość licznie zgromadzonym. Pokonały swoje emocje, próg nieśmiałości, a często i lęku przed wystąpieniem publicznym. Dały radę i to jeszcze jak !!! Gratulujemy dzieciom z serca, bo zostały uroczyście przyjęte w poczet " Rumiankowego Przedszkola" otrzymując pamiątkowe dyplomy, kubeczki z logo grupy i słodkie rumianki.Dzień Przedszkolaka- główne obchody na forum miejskim

 Przedszkolaki z grupy " Pszczółki" uczestniczyły w głównych obchodach Dnia Przedszkolaka na forum miejskim, które odbyły się na stadionie z udziałem Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego Pani Dyrektor Ewy Mituły i przedstawicieli Rady Miasta Białystok. Na dzieci czekało bardzo dużo atrakcji i niespodzianek. Przedszkolaki jak zawsze obchodzili swoje święto radośnie, głośno i z "przytupem".Dzień Nauczyciela w Przedszkolu

 Z okazji Dnia edukacji narodowej w Przedszkolu odbyła się uroczysta akademia z udziałem nauczycieli i pracowników przedszkola oraz Rady Rodziców. Program artystyczny przedstawiła grupa V "Pszczółki " i trzeba przyznać,że to by6ł prawdziwy, bardzo wzruszający spektakl artystyczny. Nauczyciele i pracownicy przedszkola otrzymali gratulacje oraz nagrody dyrektora, a dzieci obdarowały z wdzięcznym uśmiechem wszystkich złotymi rybkami spełniających życzenia. Rada Rodziców w imieniu wszystkich wychowanków i ich rodziców złożyła życzenia , wyrażając wielkie podziękowania za dar serca dzieciom z przedszkola.Przegląd recytatorski " Co w trawie piszczy"

I etap wewnątrzprzedszkolny<<   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  ...  | 16 | 17 | 18 |   >>
(wszystkie)
 

 
Zebrano z zakładek: ogłoszenia, wydarzenia, konkursy.

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl