Nasza Patronka

Simona Kossak
 

AKTUALNOŚCIjeszcze wcześniej

Zajęcia edukacyjne w ramach " Akademii UDT dla Dzieci"

Dzieci z grupy „ Pszczółki” oraz z grupy „ Sowy”  w dniu 24 września 2015 uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Inspektorów z Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału w Białymstoku w ramach projektu  „ Akademia UDT dla Dzieci” .Inspektorzy UDT Pan Mirosław Blacha oraz Pani Aneta Żmujdzin stosując metody i formy zajęć edukacyjnych dostosowanych do wieku przedszkolnego w kreatywny i interesujący sposób  popularyzowali bezpieczeństwo techniczne oraz profilaktykę w eksploatowaniu ogólnodostępnych urządzeń technicznych (winda, ruchome schody, podjazdy inwalidzkie itp.). Wychowankowie podczas zajęć byli wyposażeni  w kamizelki odblaskowe oraz ochronne kaski mogli obejrzeć urządzenia ułatwiające pracę inspektorom nadzoru  technicznego w codziennej pracy zawodowej.  Dzieci z grup „ Pszczółek „ oraz „ Sowy” wykazały się aktywnością, wiedzą oraz zainteresowaniem przedstawianego zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa.Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz wspaniałe nagrody.Sprzątanie świata 2015

,,Sprzątanie świata" jest międzynarodową kampanią związaną z promocją ochrony środowiska, której głównym organizatorem w Polsce jest fundacja Nasza Ziemia. Nasze przedszkole po raz kolejny wsparło działania proekologiczne fundacji, sprzątając 18 września 2015r. teren osiedla Zielone Wzgórza. Poprzez takie inicjatywy nasi wychowankowie budują świadomośc proekologiczną oraz kształtują podwaliny, aby w przyszłości podejmowac działania na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna edycja pod hasłem: ,,Wyprawa - poprawa" miała na celu ukazanie, jaką rolę może odegrac każdy z nas w tworzeniu i funkcjonowaniu systemów gospodarowania odpadami w gminie. Całym sercem wspieramy takie przedsięwzięcia!wycieczka do PoczopkaŚwięto Patrona -Festyn RodzinnyPodlaska Akademia Przyrody

W ramach projektu dzieci z gr. IV ,,Pszczółki „uczestniczyły w cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez studentki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkania miały na celu upowszechnienie wiedzy na temat roli i znaczenia wilka w środowisku oraz docenienia Podlasia jako miejsca swoistego azylu dla wielu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Stworzyły także szansę do obserwowania relacji dzieci z osobami z zewnątrz, ich zaangażowania w proponowane działania edukacyjne, wyłonienia dzieci zdolnych i promowania ich.  V edycja  międzynarodowego konkursu plastyczno-edukacyjnego „Przedszkolaki Kochają Przyrodę”  pod Honorowym Patronatem:

Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej „ Słoneczny Stok” , Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Biebrzańskiego Parku Narodowego , Fundacji Zielone Płuca Polski, Wydawnictwa Nowa Era, Podręcznikarnia, Nowa Szkoła była skierowana do dzieci w  wieku od 3 do 6 lat z białostockich i podlaskich placówek przedszkolnych oraz przedszkoli z oddziałami polskimi na Litwie.Dotychczasowe wydarzenia w pigułce :-)PRZEBIEG I WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

W terminie od 02.02.2015 do 16.02.2015 w naszej placówce odbyła się ewaluacja zewnętrzna, polegająca na dokonaniu diagnozy podejmowanych działań określonych w wymaganiach MEN.


<<   | 1 | 2 | 3 |  ...  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   
(wszystkie)
 

 
Zebrano z zakładek: ogłoszenia, wydarzenia, konkursy.

Przedszkole Samorządowe nr 77 "Rumiankowe Przedszkole" im.Simony Kossak w Białymstoku
ul. Rumiankowa 15, 15-665 Białystok   
tel: 85 661-38-55 ,   e-mail: ps77@um.bialystok.pl