KONKURSY



w poprzednim roku szkolnym




jeszcze wcześniej

Przegląd recytatorski " Co w trawie piszczy"

I etap wewnątrzprzedszkolny



Konkurs przedszkolny " Simona Kossak przyjacielem zwierząt"

 W dniu 3 czerwca 2019 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny przedszkolny " Simona Kossak przyjacielem zwierząt". Na konkurs wpłynęło 52 prace plastyczne ze wszystkich grup wiekowych, wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi. dzieci wykonywały prace plastyczne w domu pod opieką rodziców. Wyróżniono 14 prac plastycznych pod kątem samodzielności wykonania przez dziecko, wyrażenia artystycznego tematyki- przedstawienia patrona Simony Kossak. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody - wyróżnienia  oraz za udział w konkursie plastycznym.



Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu plastycznego "Przedszkolaki kochają przyrodę"

Patronat Honorowy:Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Słoneczny Stok” w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,Biebrzański Park Narodowy Nowa Szkoła, Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej,  Wydawnictwo Nowa Era,Wydawnictwo MAC,  Cukier- Lukier Białystok



konkurs plastyczny " Simona Kossak przyjacielem zwierząt"

                                        konkurs plastyczny wewnątrzprzedszkolny  





IX edycja Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy?"

 W dniu 15 listopada 2018 roku w " Rumiankowym Przedszkolu" odbyła się impreza o zasięgu wojewódzkim -IX edycja Przeglądu Recytatorskiego " Co w trawie piszczy?" pod hasłem " Przyroda Polska w czterech porach roku". Impreza miała na celu promowanie działalności przyrodniczej patrona przedszkola Simony Kossak oraz ukazanie piękna polskiej przyrody szczególnie w tak ważnym czasie, obchodów 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystości uczestniczyło 16 dzieci z podlaskich i białostockich przedszkoli: z Choroszczy, Supraśla, Wasilkowa oraz zgłoszonych placówek do przeglądu. Dzieci zaprezentowały przygotowane wybrane wiersze we wskazanej tematyce przygotowane we współpracy rodziców dzieci i nauczycieli z placówek przedszkolnych. Dzieci zaprezentowały talenty artystyczne: deklamacyjne, aktorskiej gry na scenie wzbudzając podziw i uznanie zaproszonych honorowych gości- patronatów honorowych imprezy: Prezydenta Miasta Białegostoku w osobie Pani Ewy Mituły Dyrektora Departamentu Edukacji UM w Białymstoku, Towarzystwa Przyjaciół Energii Odnawialnej,   RDLP  , RDOŚ, Firmy Cukier Lukier, Nadleśnictwa Dojlidy , Spółdzielni Mieszkaniowej " Słoneczny Stok" , Książnicy Podlaskiej Filii Nr 7, Wydawnictwa Nowa Era, Wydawnictwa MAC   oraz zgromadzonych rodziców dzieci i nauczycieli. Dzieci z grupy "Pszczółek" zadbały o wyraz artystyczny imprezy prezentując jesienne tańce, a także hymn przedszkola. Michał z grupy Pszczółek i Zosia z grupy "Sowy" czytali gościom gawędy Simony Kossak. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, kolorowe kotki oraz wiele wspaniałych nagród w postaci książek, lizaków i przyrodniczych niespodzianek ufundowanych przez leśników. Uroczystość zakończyła się słodkim jesiennym poczęstunkiem.



IX edycja konkursu recytatorskiego " Co w trawie piszczy?"

 w dniu 13 listopada 2018 roku w " Rumiankowym Przedszkolu" odbyła się IX edycja konkursu recytatorskiego " Co w  trawie piszczy?" pod hasłem " Przyroda Polska w czterech porach roku". W konkursie wzięły udział dzieci zgłoszone przez rodziców wychowanków ze wszystkich grup przedszkolnych. Dzieci recytowały wybrane wspólnie z rodzicami wiersze opisujące polską przyrodę , jej piękno. Do konkursu zgłoszono 28 dzieci z grup przedszkolnych. Organizatorzy konkursu zwracali uwagę na artystyczny przekaz wiersza, dykcję małych artystów. To był ważny występ dla dzieci przełamujących swoją nieśmiałość, barierę strachu przed występem publicznym, w przypadku dzieci 3- letnich ich pierwszym na forum przedszkola. Po naradzie jury konkursu wyróżniono dzieci, które wezmą udział w IX etapie Przeglądu Recytatorskiego o zasięgu wojewódzkim, który odbędzie się 15 listopada 2018 w naszej placówce. A oto laureaci konkursu przedszkolnego: Kasia z grupy II " Żabki", Hubert z grupy III " Sowy", Inga z grupy IV " Biedronki", Marlena z  grupy V " Pszczółki". Specjalne wyróżnienie Dyrektora " Rumiankowego Przedszkola" otrzymała Pola z grupy  V " Pszczółki". Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie recytatorskim otrzymały pamiątkowe dyplomy orz drobne upominki.



Konkurs plastyczny " Piękna nasza Polska cała"

W ramach realizacji projektu " Piękna nasza Polska cała" ogłoszono konkurs plastyczny skierowany do dzieic i rodziców. Wpłynęło 24 prace plastyczne przestrzenne, wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 9 listopada 2018 roku podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dziękujemy serdecznie rodzicom, którzy włączyli się do konkursu plastycznego. wszyscy otrzymali dyplomy pamiątkowe i drobne upominki. Galeria prac plastycznych została zorganizowana w holu przedszkola.