Zajęcia otwarte w grupie V Pszczółki

W dniu 22 maja 2019 roku w grupie V Pszczółek dzieci 5-6-letnich odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Dzieci zaprezentowały wiedzę i umiejętności kluczowe zdobyte w końcowym etapie edukacji przedszkolnej. Zaprezentowały umiejętność czytania, analizy i syntezy wzrokowej, a także matematyczną dokonując dość skomplikowanych działań rozwiązując proste zadania. Zaprezentowały ćwiczenia pamięci i zabawy rytmizujące  wspomagające słuch fonematyczny. Przez całe zajęcia dzieci pokazały ,że są przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej na wysokim poziomie przygotowania przedszkolnego.

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18