Białowieski wieczór wspomnień o Simonie Kossak

 15 marca 2017 roku minęła 10 rocznica śmierci Pani Profesor Simony Kossak. Powstała piękna audycja Pani Anety Gałaburdy emitowana na antenie Polskiego Radia Białystok, właśnie w tym dniu, z udziałem dzieci z grupy IV- Sowy" i absolwentów przedszkola. W dniu 17 marca 2017 roku zostaliśmy zaproszenie do udziału w "Wieczorze wspomnień : Spotkanie z Simoną Kossak w 10 rocznicę śmierci" zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Białowieży  pod patronatem Wójta Gminy Białowieża Grzegorza Kasprowicza. Impreza rozpoczęła się od uroczystego przecięcia wstęgi przez organizatorów oraz uczestniczących mieszkańców Białowieży tablicy z nadaną nazwą Profesor Simony Kossak. Ulica położona na krańcu ul. Browskiej prowadząca do leśniczówki Dziedzinka, którą Simona Kossak przemierzała 35 lat. Nie jest to typowa ulica, pozostanie nadal drogą leśną, obsadzona drzewami tworzącymi aleję z ławeczkami ludzi wpisanych w krajobraz , zasłużonych dla Białowieży. Powstanie tam również ścieżka edukacyjna dla dzieci, której będziemy współautorami, ponieważ TPEO zwróciło się do nas z prośbą o pomoc w jej organizacji służąc fachową poradą zorganizowania pod kątem merytorycznym i edukacyjnym. Jest to niebywale zaszczytna ranga dla naszego przedszkola promującego przyrodniczą działalność innowacyjną oraz propagującą patrona Simonę Kossak w środowisku lokalnym.

 Wieczór wspomnień rozpoczął sie wysłuchaniem gawęd Simony Kossak oraz projekcją filmu autorskiego " Zycie żaby" , za który otrzymała międzynarodową nagrodę. Uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży prezentowali  fragmenty książki " Saga Puszczy Białowieskiej" . Najwięcej wzruszeń wywołały wspomnienia o Simonie przedstawianych przez  obecnych na uroczystości przyrodników, przyjaciół i mieszkańców z Białowieży, którzy przez lata współpracowali i byli w codziennych kontaktach z Panią profesor. Dziennikarze  z Radia Białystok  i Telewizji Białystok wspominali i prezentowali nieznane  fakty podczas  nagrywania gawęd pojawiających się cyklicznie na antenie radia oraz realizację programów przyrodniczych emitowanych przez Telewizję Białystok. Piękne wspomnienia przyjaciół, naukowców z Instytutu Badań Leśnych oraz wiersze miejscowej poetki dopełniły obraz Simony Kossak. Był również moment, kiedy mogliśmy się zaprezentować jako przedszkole im. Simony Kossak. Przedstawiliśmy działania realizowane w ramach innowacji " Dlaczego w trawie piszczy" oraz innych projektów edukacyjnych a także cyklicznie organizowanych imprez promujących działalność przyrodniczą i ekologiczną patrona. Duży entuzjazm zebranych wzbudziły prace plastyczne dzieci przedstawiające Simonę Kossak. Uroczystość na którą zostało zaproszone nasze przedszkole  w gronie przyrodników, przyjaciół Pani profesor było bardzo istotne dla nawiązania dobrych kontaktów i współpracy, która zaowocuje wspaniałymi przedsięwzięciami z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej, w której będą brali udział nauczyciele oraz wychowankowie przedszkola.  Pozyskaliśmy  przyjaciół w osobie Pani Ireny Chyra prezesa Towarzystwa Przyjaciół Energii Odnawialnej w Białowieży oraz innych przyrodników obecnych na uroczystości w Białowieży.

Serdecznie dziękujemy Pani Irenie Chyra z TPEO z Białowieży za zaproszenie na tak piękną, niezwykłą uroczystość poświęconą Simonie Kossak, której byliśmy malutką cząstką, ale myślę, że  istotną w edukacji przyrodniczej dzieci w wieku przedszkolnym prezentowaną w środowisku lokalnym. Informacje o przebiegu uroczystości wspomnień Simony Kossak  można odnaleźć na stronie internetowej Radia Białystok i Telewizji Białystok.

Bogusława Czyrska

                         

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12