Spotkanie z Wolontariuszem Fundacji "Pomóż Im"

  16 listopada 2016 roku dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Pana Grzegorza Bejda z Fundacji " Pomóż Im" w ramach działającego Klubu Małego Wolontariusza pod nazwą " Ósemeczka" , którego opiekunem jest Pani Ewelina Ostrowska. dzieci poznały zasady działalności i zakres prac wykonywanych przez wolontariuszy, którzy na co dzień opiekują się dziećmi z białostockiego hospicjum z chorobami nowotworowymi. Pomagać można już od przedszkola, o czym dobrze wiedzą nasi wychowankowie. Przeprowadzane akcje "Pola Nadziei" czy " Świąteczna pocztówka" w znacznej mierze przyczyniają się do przygotowania naszych przedszkolaków, aby wykazywać się postawą etyczną, empatią wobec osób potrzebujących, chorych rówieśników i osób starszych.

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2