KOMUNIKAT w związku z ogłoszoną strefą żółtą

Szanowni Rodzice

 W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 oraz przypisania Miasta Białystok do strefy żółtej, prosimy Rodziców o obowiązkowe zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do  przedszkola.

Od dnia 12.10.2020 roku w związku z obowiązującą strefą żółtą w funkcjonowaniu placówki w czasie pandemii COVID-19  z  obowiązują procedurą bezpieczeństwa, która zawiera dodatkowo następujące zasady:

1 )Aby usprawnić organizację pracy przedszkola, rodzice przyprowadzają  dziecko do godz. 8.30. Po upływie tego czasu drzwi przedszkola zostaną zamknięte.

2) Aby stworzyć bezpieczne warunki ,  prosimy o sprawną i w miarę szybką organizację i komunikację podczas przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola zgodnie z zasadami.

3) Na terenie placówki , w częściach wspólnych: holu, w korytarzu, w szatni  może przebywać jeden rodzic z dzieckiem (bez rodzeństwa w wieku szkolnym)

4) Przyjście do przedszkola rodzice sygnalizują dzwonkiem przy drzwiach głównych.

5) Rodzice dzieci 5-6-letnie z grup: „ Biedronki”, „ Pszczółki”, „Sowy”, wprowadzają  dzieci do holu głównego przedszkola, rejestrują kartą ”Stoperek” obecność dziecka i żegnają się krótko z dzieckiem.  Dziecko kierowane będzie   do szatni, gdzie pod nadzorem  personelu dyżurującego przygotuje się do wejścia do grupy przedszkolnej.

6)Przy odbiorze dziecka 5-6-letniego  rodzice w holu przedszkola, rejestrują  za pomocą karty „Stoperek” wyjście dziecka z placówki . Oczekują na dziecko przed wejściem do przedszkola.

7) Jeden rodzic  dzieci 3-4- letnich z grupy I „ Motylki” ,  grupy II „Żabki”, może wejść do szatni dziecięcej, by pomóc się przebrać dziecku. Rodzic obowiązkowo musi mieć zabezpieczenie ust i nosa, zdezynfekowane ręce. (prosimy, aby nie przesiadywać zbyt długo  w szatni)

8) Rodzice grupy II „ Żabki” odprowadzają dziecko do drzwi holu i przekazują je personelowi dyżurującemu. Dziecko kierowane jest do sali grupy.

9) Rodzic  grupy I „ Motylki”  w ranku może odprowadzić dziecko do drzwi grupy, jeżeli dziecko potrzebuje wsparcia ze strony rodzica.  Jeżeli jest to możliwe rodzice przekazują dziecko personelowi dyżurującemu przy drzwiach.  Rodziców grupy I „ Motylki” prosimy o krótkie pożegnanie się przed drzwiami sali i wprowadzenie dziecka.  

10)  Aby usprawnić komunikację w ranku prosimy rodziców z grupy „Motylki”, aby nie zatrzymywali się  długo z dzieckiem przed drzwiami grupy. Musimy dać szansę innym oczekującym z dzieckiem rodzicom, aby w bezpiecznych warunkach mogli odprowadzić dziecko.